A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

biodegradatsiooniplasmiidid (ingl. Biodegradative plasmids)

Bakterite perifeerses metabolismis osalevate ainete lagundamist määravad plasmiidid. Näiteks on pseudomonaadidel plasmiidid, mis määravad fenoolsete ühendite (PHE-plasmiid fenooli, TOL-plasmiid m-toluaadi, NAH-plasmiid naftaleeni, SAL-plasmiid salitsülaadi jt.), alkaanide (OCT-plasmiid nt. oktaani), kampri (CAM-plasmiid) jt. lagundamise. Bakterid on loodusliku selektiivse surve tingimustes õppinud lagundama ka ksenobiootilisi aineid, näiteks herbitsiidi 2,4-diklorofenoksüäädikhapet (2,4-D).

bioeetika (ingl. Bioethics)

Bioloogiliste, sh. geenitehnoloogiliste katsete korraldamisel või tagajärjel tekkivate eetilisete probleemidega tegelev uurimissuund.

biokiled (ingl. Biofilms)

Mikroorganismide agregaadid, kus rakud on adhesiooniliselt asetunud enda poolt moodustatud rakuvälisesse polümeersesse maatriksisse (DNA, valgud, polüsahhariidid).