autonoomne üksus (ingl. Autonomous unit)

Mõistet kasutatakse suvalise bioloogilise üksuse või protsessi kohta, mis saab iseseisvalt funktsioneerida ilma teiste üksuste kaasabita. Näiteks kodeerib transposoon ensüümi sünteesi, mis määrab ta enda transpositsiooni. Vt. mitteautonoomne üksus.