A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

auksotroof (ingl. Auxotroph)

Mutantne mikroorganism (nt. bakter või pärmseen), kes ei kasva minimaalsöötmel ning vajab kasvuks mingite ainete lisamist (nt. aminohappeid või vitamiine).