atenuaator (ingl. Attenuator)

Prokarüoodi geeni (või geenile vastava RNA) 5´-piirkonna nukleotiidne järjestus, mis põhjustab transkriptsiooni enneaegse lõpetamise, ilmselt spetsiifilise sekundaarstruktuuri moodustumise tõttu.

ATP (ingl. ATP)

Adenosiintrifosfaat: energiarikas ribonukleotiid, mis vahendab energia ülekannet rakus toimuvates protsessides.