A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

AP-lüaas (ingl. AP lyase)

Bifunktsionaalsetel komplekssetel DNA- (apuriinne või apürimidiinne) lüaasidel kui glükosülaasidel esinev 3´→5´ endonukleaasne aktiivsus.

AP-sait (ingl. AP site)

DNA glükosülaas katkestab vale N-aluse ja 2-desoküriboosi vahelise glükosiidsideme, põhjustades apuriinse või apürimidiinse saidi e. AP-saidi tekke ning N-aluse vabanemise. Vt. mittepaardunud nukleotiid.

apoensüüm (ingl. Apoenzyme)

Liitensüümi valguline osa, mis koensüümiga liitudes moodustab aktiivse holoensüümi, millel on kindel spetsiifilisus. Iseseisev apoensüüm on vähespetsiifilise ensümaatilise aktiivsusega. Vt. holoensüüm.

apomiksis (ingl. Apomixis)

Taimede mittesugulise paljunemise viis, kus moodustatakse mitteredutseeritud kromosoomistikuga (tavaliselt diploidsed) munarakud, mis arenevad edasi ilma viljastumiseta, partenogeneetiliselt.

apoptoos (ingl. Apoptosis)

Nähtus, kus eukarüootse organismi rakud hukkuvad samades rakkudes toimivate geneetiliselt programmeeritud sündmuste tõttu, raku enesetapp.