A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

autotroof (ingl. Autotroph)

Organism, kes moodustab orgaanilisi ühendeid anorgaanilistest molekulidest, kasutades valgus- (fotosüntees) või keemilist (kemosüntees) energiat.

avatud lugemisraam (ingl. Open reading frame, ORF)

DNA segment, mis sisaldab järjestusi polüpeptiidi kodeerimiseks. ORF algab translatsiooni stardikoodoniga, sellele jägnevad aminohappeid määravad koodonid, ja lõpeb translatsiooni stoppkoodoniga. ORF-i olemasolu annab oletuse (mitte tõestuse), et ta kodeerib polüpeptiidi sünteesi.