A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A-DNA (ingl. A-DNA)

Paremkeermega DNA kaksikheeliks, mille täispööre moodustub 11 aluspaarist ja mis esineb DNA osalisel dehüdreerimisel.