A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ebaspetsiifiline immuunvastus (ingl. Non-specific immune response)

Kaasasündinud immuunsüsteemid, mis toimivad infektsioossete mõjurite suhtes ühtsetel põhimõtetel. Ei võimalda spetsiifilist kohanemist mikroobide muutlikkusega ning seepärast annab ebaspetsiifilise immuunvastuse ning vaid osalise nakkusvastase kaitse.

Sarnased vasted