A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DNA polümeraasi libisemine (ingl. DNA polymerase slipping)

DNA kordusjärjestuste kopeerimisel DNA polümeraas peatub ning dissotsieerub/reassotsieerub korduvalt. Uuestisünteesitud kordusjärjestustega ahel annab ahelasisesel paardumisel juuksenõelastruktuure, mille komplementaarsete ahelate süntees annab uusi DNA-järjestuste korduskoopiaid (klastri pikkuse muutus).

Sarnased vasted