A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DNA glükosülaasid (ingl. DNA glycosylases)

Erinevate geenide poolt määratud reparatsiooniensüümid, mis tunnevad ära DNA-s esinevad valed N-alused (oksüdeeritud, alküülitud, hüdroksüülitud või desamiinitud) ning osalevad nende väljavahetamisel.