diskordantsus (ingl. Discordance)

Paari liikmed, kellel on tunnuspaarides erinevad tunnused.