dinukleotiidsed kordused (ingl. Dinucleotide repeats)

Kahe nukleotiidi pikkuste järjestuselementide kordused.