didesoksüribonukleosiidtrifosfaat (2´,3´-ddTNP) (ingl. 2´,3´-dideoxyribonucleoside triphosphates)

DNA-ahela sünteesi lõpetavad prekursorid (nukleosiidtrifosfaadid), millel on suhkru 3´-asendis vesinik (H) tavaliste prekursorite (2´-desoksüribonukleosiidtrifosfaadid) 3`-asendis oleva hüdroksüüli (OH) asemel. ddTNP-sid kasutatakse DNA sekveneerimisel.

Sarnased vasted