biooht (ingl. Biosafety)

Bioloogiline oht. Laborites jaotuvad ohunõuded tasemetele P1–P4.