A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

binomiaalne tõenäosus (ingl. Binomial probability)

Sagedused, mis seostuvad katsetulemustega, kus tulemina saab moodustuda vaid kaks võimalikku tunnust. Näiteks kulli ja kirja saamise sagedus mündi viskamisel.

Sarnased vasted