A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

binomiaalne jaotus e. jaotumus (ingl. Binomial expansion)

Eksponentsiaalse kordistumise avaldis pluss- (+) või miinus- (–)märgiga ühendatavast kahest tunnusest, näiteks (a + b)n.