asendav geeniteraapia (ingl. Replacement gene therapy)

Geneetiliste (pärilike) defektide parandamine juhtudel, mil mõlemad geeni koopiad on defektsed ja retsessiivse avaldumisega. Mittemutantse geenikoopia sisseviimine kõrvaldab puuduse.

Sarnased vasted