arvutibioloogia (ingl. Computer biology)

Uute arvutipõhiste andmetöötlusmeetodite abil järjestuste reastamine, geenide ja nende regulatiivsete piirkondade avastamine, genoomide kokkupanek, valkude järjestuste määramine ja valkude struktuuri oletamine, bioloogilise mitmekesisuse määramine, evolutsiooni modelleerimine jne.

Sarnased vasted