äratundmisjärjestus (-35 järjestus) (ingl. Recognition sequence, -35 sequence)

Prokarüootide promootorite nukleotiidjärjestus (konsensus TTGACA), millega transkriptsiooni initsiatsioonil seondub RNA polümeraasi sigmafaktor.

Sarnased vasted