andmete kaevandamine (ingl. Data mining)

Üks uutest bioinformaatikas kasutatavatest arvutiintensiivsetest andmetöötlusmeetoditest.