hüdroksüguaniin, 8-hüdroksüguaniin, GO (ingl. 8-Hydroxy guanine, GO)

Guaniini oksüdeerimisel moodustuv modifitseeritud N-alus, mis paardub A-ga ja põhjustab mutatsioonide teket. Vt. GO reparatsioon.

Sarnased vasted