Skip to content

restriktsioonifragmentide pikkuspolümorfism (RFLP) (ingl. Restriction fragment-lenght polymorphism, RFLP)

  • by

Kahe või enama geneetilise pikkusvariandi esinemine genoomse DNA restriktsioonil. DNA-fragmendid fraktsioneeritakse elektroforeesil, kantakse southern-ülekandel üle membraanfiltrile ja visualiseeritakse membraani hübriidimisel märgistatud DNA-prooviga.

Related Entries