Van der Waalsi jõud (ingl. Van der Waals interactions)

Nõrk aatomitevaheline vastastikune tõmbuvus, kui aatomid paiknevad ruumiliselt üksteise lähedal.