valkude kokkupakkimine (ingl. Protein folding)

Aktiivsete valkude moodustumine. Rekombinantsetel valkudel võib toimuda ka mittekorrektne 3D struktuuri moodustumine, mistõttu valgud jäävad inaktiivseks.