välisaretus (ingl. Outbreding)

Kaugsugulusristamised (tõugude- ja sortidevahelised ristamised).