A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

URS (ingl. Upstream regulatory sequence, URS)

Vt. ülesvoolu asuv regulatoorne ala.

Sarnased vasted