ultraviolettkiirgus (UV) (ingl. Ultraviolet (UV) radiation)

Kiirgusspekter (lainepikkustel 1–350 nm) ioniseeriva kiirguse ja nähtava valguse vahel. UV-absorptsioon DNA-s on üherakulistele organismidele ja hulkraksete organismide epidermiserakkudele tugevalt mutageense toimega.

Sarnased vasted