ühevanemalik tunnuse pärandumine (ingl. Monoparentale inheritance)

Kõigil järglastel avaldub see tunnus, mis esineb ühel vanematest.