ühendvalk (ingl. Fusion protein)

Rekombinantse geeni moodustatud polüpeptiid, mis sisaldab kahe või rohkema lähtegeeni poolt kodeeritud osi. Erinevad geenid ühendatakse viisil, kus kodeerivad järjestused on samas lugemisraamis.