ühemunakaksikud (ingl. Monozygotic twins)

Vt. monosügootsed kaksikud.