tsisgeenne (ingl. Cisgenic)

GMO-d, mis ei sisalda võõra liigi DNA-d.