trisoomsus (ingl. Trisomic)

Diploidne rakk või organism, kellel on kromosoomipaaris lisakromosoom. Kromosoomi valem: 2n + 1. Üks kromosoom on kolmes korduses.