trans-splaissing (ingl. Trans splicing)

Sel puhul võivad mRNA erinevad segmendid olla transkribeeritud DNA erinevatelt piirkondadelt, üksteisest sõltumatult. Erinevate transkriptide eksonid viiakse kokku intronite interaktsioonide tulemusel.

Sarnased vasted