TRA-valk (ingl. TRA protein)

Vt. transformeeriv valk.