tööstuslik melanism (ingl. Industrial melanism)

Looduslike liikide adaptiivne mehhanism keskkonna antropogeensete muutuste suhtes. Näiteks liblikate tiivavärvuse muutumine tumedaks saastunud keskkonnaga kohastumisel – et mitte taustalt välja paista.

Sarnased vasted