tetrasoomik (ingl. Tetrasomic)

Tuum või organism, kelle üks kromosoom on esindatud nelja homoloogiga (tetrasoomia), ülejäänud kromosoomid on aga diploidsed (kromosoomivalem: 2n + 2).