tetraploid (ingl. Tetraploid)

Organism, kelle rakkudes on neli haploidset (4n) kromosoomikomplekti või genoomi.