tasakaalustatud selektsioon (ingl. Balancing selection)

Tuntuimaks dünaamilise tasakaalu näiteks on juht, kus selektsioonil eelistatakse heterosügoote.