tasakaalustatud kromosoom (ingl. Balanced chromosomes)

Inversioonilised (nii para- kui ka peritsentrilised) kromosoomid.