tasakaaluseisund (ingl. Equilibrium)

Dünaamilise süsteemi olek. Tasakaaluseisundis ei toimu märgatavaid muutusi süsteemi funktsioneerimises.