tapjad-T-rakud (tsütotoksilised T-rakud) (ingl. Natural killer T cells; Cytotoxic T cells)

Heterogeenne grupp T-lümfotsüüte, milledel on nii T- kui ka NK-rakkude retseptorid (rakupinna markerid). Nad tapavad rakud, millel on eksponeeritud äratuntav antigeen. Mitte segamini ajada teist tüüpi NK-rakkudega (nn. suured granulaarsed lümfotsüüdid).

Sarnased vasted