täiskasvanu tüvirakud (ingl. Adult stem cells)

Täiskasvanud organismi lõplikult diferentseerunud (eristunud) koes olevad vähediferentseerunud rakud, mis on võimelised jagunema ja andma alguse selle koe iseloomulikele diferentseerunud rakkudele.