täielik nukleosoom (ingl. Complete nucleosome)

Ühe histooni H1 molekuli ühinemisel linkerpiirkonda moodustub täielik nukleosoom, kus DNA teeb 166 bp pikkuselt kaks pööret ümber nukleosoomse struktuuri.

Sarnased vasted