T-raku retseptorgeenid (ingl. T cell receptor genes)

Geenid, mis kodeerivad T-rakkude antigeene, põimitakse kokku TCR-lookuste geenisegmentidest somaatilise rekombinatsiooni protsessis, mis toimub T-lümfotsüütide diferentseerumise käigus. Selle tulemusel saab moodustuda, analoogselt immunoglobuliinidega, üle 107 erineva aminohappelise järjestuse. Inimesel paiknevad TCR-lookused 7. ja 14. kromosoomis.

Sarnased vasted