suunatud homoloogne rekombinatsioon (ingl. Homologous recombination targeting)

Organismi normaalne geen asendatakse kindlas DNA-kohas krossingoveri abil rikutuga või hoopis teise geeniga, s.t. ekspressioon (ka valgusüntees) lõpetatakse või vaigistatakse.

Sarnased vasted