sünteetiliselt letaalne mutatsioon (ingl. Synthetic lethal mutation)

Mutatsioon teises geenis, mis koostoimes esimese geeni mutantse polüpeptiidiga annavad täielikult mittefunktsionaalse heterotetrameerse valgu, mille tagajärjel rakk sureb. Üksikmutatsioonidena on nende mutatsioonide fenotüübiline efekt osaline või puudub täiesti.

Sarnased vasted