sümptom (ingl. Symptome)

Kliinilises pildis eristatav haigustunnus.