sini-valge-selektsioon (ingl. „Blue-white“ selection)

Mõnede vektorite kloonimissaiti inserteeritud võõr-DNA inaktiveerib plasmiidi lacZ-järjestuse, kuna ei toimu α-peptiidi sünteesi ega α-komplementatsiooni. Siis on rekombinantsed kolooniad valged; mitterekombinatsed, kus lacZ-järjestus on aktiivne, muutuvad β-galaktosidaasi värvusreaktsiooni tõttu siniseks.

Sarnased vasted