Round-up (ingl. Roundup)

Suurfirma Monsanto toodetava herbitsiidi glüfosaadi laiatarbeline brändinimi.

Sarnased vasted