reproduktiivne (päranduv) geeniteraapia (ingl. Germ-line heritable gene therapy)

Pärilike haiguste ravi meetod, kus funktsionaalne (metsiktüüpi) geenikoopia lisatakse indiviidi sugurakkudesse, mis kannavad defektset geenikoopiat. Ideaaljuhul kandub sugurakkudega uude organismi edasi terve geen. Vt. somaatiliste rakkude (mittepäranduv) geeniteraapia.

Sarnased vasted